Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

TExpressive versiehistorie

De laatste versie van TExpressive is 11.3.3 van 3 maart 2011.  Als u op de hoogte gehouden wilt worden wanneer een nieuwe versie van TExpressive wordt uitgegeven dan kunt u zich inschrijven op de TExpressive update mailing lijst.

Hieronder staat de versiehistorie van TExpressive.  Voor iedere versie is aangegeven welke nieuwe kenmerken zijn toegevoegd (Nieuw), welke bestaande kenmerken zijn verbeterd of gewijzigd (Aangepast) en welke problemen zijn opgelost (Opgelost).

Beta versie 11.3.3 - 3 maart 2011

Nieuwe kenmerken

 • Er zijn verkorte notaties toegevoegd voor de script/script en script/sub-script overgangs tekenreeksen (";", "(" en ")"); op deze manier kunt u uw script makkelijker leesbaar houden.

Aanpassingen

 • De term "Tag" is vervangen door de term "Functie".
 • Commentaar is nu alleen nog toegestaan in scripts, en er wordt nu een andere syntax gebruikt ("{ ... }").
 • De script scheidingstekens #] en [# voor subinhoud worden niet meer ondersteund; u kunt hiervoor de functioneel identieke (#> en <#) scheidingsteken reeksen gebruiken.

Opgeloste fouten

 • Soms waren de regel- en kolomnummers onbruikbaar in gerapporteerde fouten.

Beta versie 11.2.18 - 18 februari 2011

Nieuwe kenmerken

 • De functie SortSubParams is toegevoegd.
 • Bij het benaderen van subparameters kunnen nu negatieve volgnummers gebruikt worden; hierbij loopt de subparameter telling van laatste naar eerste.

Verbeteringen

 • De functies ForEach en Join kunnen nu ook sorteren op de waardes van de subparameters.

Opgeloste fouten

 • De Encode functie codeerd nu internationale (Unicode) tekens voor gebruik in RTF.
 • Soms werd parameterindexering via subparameternummer niet herkend.

Beta versie 10.10.21 - 21 oktober 2010

Nieuwe kenmerken

 • Internationale tekst wordt nu overal volledig ondersteund.
 • Naast tekstbestanden in ASCII formaat kunnen nu ook UTF 8 en UTF 16 geëncodeerde tekstbestanden worden gelezen en geschreven; het tekstformaat wordt automatisch gedetecteerd en kan ook worden opgegeven.

Aanpassingen

 • Windows 98 en ME worden niet meer ondersteund.
 • Het command line commando "/OptionFile" is hernoemd tot "CommandFile".
 • De voorgedefiniëerde parameter "_CurrentInFile" is hernoemd tot "_CurrentFile".

Beta versie 10.9.14 - 14 september 2010

Nieuwe kenmerken

 • Initiële beta versie.