Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Command line referentie

TExpressive kan vanaf de command line bestuurd worden.  U gebruikt het op de volgende manier: TExpressive.exe Commando [Commando [...]] De beschikbare commando's zijn:

/Set ParameterNaam [ParameterWaarde]
Maak de opgegeven voorgedefinieërde parameter met de opgegeven waarde.  Als er geen waarde is opgegeven heeft de parameter een lege waarde.
/SetSubParams ParameterNaam [ParameterWaarde [ParameterWaarde [...]]]
Maak de opgegeven voorgedefinieërde parameter en maak er subparameters onder.  Als er geen waarden zijn opgegeven worden er geen subparameters toegevoegd.  Alle al bestaande subparameters worden eerst verwijderd.
/Unset ParameterNaam
Verwijder de opgegeven voorgedefinieërde parameter en alle subparameters (indien aanwezig).
/In BestandsPad
Gebruik het opgegeven invoerbestand.
/InEncoding Encodering
Gebruik de opgegeven encodering voor het invoerbestand;
 • Auto: bepaal automatisch de gebruikte encodering van het bestand;
 • ASCII: ASCII;
 • UTF8: UTF8;
 • UTF16: UTF16;
 • UTF16BE: UTF16 big endian.
/Out BestandsPad
Gebruik het opgegeven uitvoerbestand.
/OutEncoding Encodering
Gebruik de opgegeven encodering voor het uitvoerbestand;
 • Auto: automatisch (gebruik de encodering van het invoerbestand);
 • ASCII: ASCII;
 • UTF8: UTF8;
 • UTF16: UTF16;
 • UTF16BE: UTF16 big endian.
/BasePath Pad
Gebruik het opgegeven basispad.  Als u geen basispad opgeeft wordt bij elk invoerbestand het pad van dat invoerbestand gebruikt.  Om geen basispad meer te definiëren geeft u een leeg pad op ("").
/CommandFile BestandsPad
Gebruik het opgegeven extra commandobestand.
/CommandFileEncoding Encodering
Gebruik de opgegeven encodering voor het extra commandobestand;
 • Auto: bepaal automatisch de gebruikte encodering van het bestand;
 • ASCII: ASCII;
 • UTF8: UTF8;
 • UTF16: UTF16;
 • UTF16BE: UTF16 big endian.
/FeedbackDest File BestandsPad
Schrijf terugkoppeling naar het opgegeven bestand waarbij de bestaande inhoud wordt overschreven.
/FeedbackDest Screen
Geef feedback op het scherm (de standaardinstelling).
/FeedbackMode All|Error|None
Toon alleen het opgegeven type terugkoppeling;
 • All: alles;
 • Error: alleen fouten;
 • None: geen meldingen (stil).
/Go
Start de verwerking met de commando's die tot op dit punt aan toe zijn opgegeven.