Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Bestandspaden

Wanneer u een bestandspad opgeeft in TExpressive heeft u de keuze uit drie opties; een absoluut pad, een relatief pad en een relatief-tot-basis pad.  De paden hebben de opbouw:

Absoluut pad
"<SchijfLetter>:\<Pad>" of
"\\<ServerNaam>\<Pad>"
Relatief pad
"<SchijfLetter>:<Pad>",
"<Pad>",
".\<Pad>" of
"..\<Pad>"
Relatief-tot-basis pad
"\<Pad>"

Absolute en relatieve paden werken net zoals ze overal onder Windows werken.  Merk echter op dat relatieve paden relatief zijn ten opzichte van het bestand dat op dat moment wordt verwerkt.  Relatief-tot-basis paden werken relatief ten opzichte van het gezette basispad.  Het te gebruiken basispad is gedefinieërd in de parameter "_BasePath"; als u deze parameter een andere waarde geeft wijzigt u het basispad.  Als u deze parameter leeg maakt of verwijderd dan zullen relatief-tot-basis paden zoals gewone relatieve paden worden verwerkt (relatief ten opzichte van het bestand dat verwerkt wordt).  Een andere manier om het basispad op te geven is om het "/BasePath" command line argument op te geven.