Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Command line gebruik

TExpressive kan vanaf de command line bestuurd worden.  Via de command line kunt u parameters opzetten, invoer- en uitvoerbestanden opgeven, additionele commandobestanden invoegen en opgeven op welke manier TExpressive u terugkoppeling geeft.

Alle commando's om bestanden te verwerken kunnen op de command line worden opgegeven.  U kunt zoveel commando's aaneenschakelen als u wilt, wat u in staat stelt om meer dan ëën bestand per keer te verwerken.  Wanneer u alle benodigde commando's om een bestand te verwerken heeft opgegeven voegt u het "/Go" commando toe.

Wanneer u ruimte te kort komt op de command line, of wanneer een bepaalde set met commando's vaak wordt herhaald, kunt u commandobestanden gebruiken.  Deze bestanden kunnen alle commando's bevatten die u ook op de command line kunt gebruiken.  Als u een commandobestand opgeeft, wordt zijn inhoud op die plek op de command line ingevoegd.  Commandobestanden kunnen op hun beurt weer naar andere commandobestanden verwijzen.  De inhoud van commandobestanden heeft dezelfde lay-out als de command line, maar kan voor de duidelijkheid willekeurig over meerdere regels worden verspreid.

Alle terugkoppeling (fouten en succesmeldingen) kunnen op het scherm worden getoond (de standaardinstelling) of naar een bestand worden geschreven.  U kunt ook opgeven wat voor type terugkoppeling gegeven moet worden, dus u kunt TExpressive stil uitvoeren met het "/FeedbackMode None" commando.

Parameterwijzigingen en zelfgemaakte functies worden niet van het huidige naar het volgende invoerbestand doorgegeven.  Alleen de parameters die op de command line en/of in het commandobestand zijn opgegeven tot de plek van het "/Go" commando zijn beschikbaar bij de start van de verwerking van elk document.

Alle ondersteunde commando's kunt u vinden in de command line referentie pagina.