Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

For functie

Schrijft de inhoud van "Do" uit voor elke waarde tussen "From" en "To" (inclusief), en stopt de huidige waarde in de parameter opgegeven door "Value".

Opmerkingen

  • U kunt aftellen door "From" groter te laten zijn dan "To" en een negatieve "Step" te gebruiken.

Argumenten

Value (optioneel)
De naam van de parameter om de huidige luswaarde in te bewaren.
LoopNumber (optioneel)
De naam van de parameter om de lusnummer teller in te bewaren.
From
De waarde om de lus mee te starten.
To
De waarde om de lus mee te beëindigen.
Step (optioneel)
De stap met welke de luswaarde elke keer wordt verhoogd.
Do
De inhoud om te herhalen voor elke waarde in de lus.  Mag natuurlijk ook letterlijke tekst of een parameterverwijzing bevatten, maar dat zal vaak minder nuttig zijn.