Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

MakeFunction functie

Maakt een nieuwe functie met de opgegeven naam met de opgegeven argumenten.&nbap; In het "Content" van de nieuwe functie kunt u de argumenten als gewone parameters gebruiken.

Opmerkingen

  • Elk "Arg" argument moet ook worden opgegeven als de functie wordt gebruikt.
  • Een "OptArg" argument hoeft niet te worden opgegeven als de functie wordt gebruikt; om te kijken of het argument is opgegeven kan de "If" functie met "IsSet"/"IsNotSet" gebruikt worden.
  • Een "OptEmptyArg" argument hoeft niet te worden opgegeven als de functie wordt gebruikt; als hij niet is opgegeven is hij toch gezet op een lege waarde.
  • Een "MultiArg" argument moet 1 of meer keren opgegeven worden; de opgegeven waarden worden niet direct in het argument opgeslagen maar als subparameters van het argument.  U kunt de "ForEach" functie gebruiken om alle opgegeven waarden te verwerken.
  • Een "OptMultiArg" argument werkt hetzelfde als een "MultiArg" argument maar is optioneel voor de aanroeper.  Als het argument niet is opgegeven zal het argument niet zijn gezet.
  • Als een al bestaande parameter dezelfde naam heeft als een van de argumenten is het vanuit de nieuwe functie niet beschikbaar (het argument verbergt de parameter).  Wanneer de inhoud van de functie is verwerkt komen alle verborgen parameters weer beschikbaar.
  • Wanneer de nieuwe functie dezelfde naam krijgt als een al bestaande functie wordt die andere functie verborgen totdat de nieuwe functie weer wordt verwijderd.  Als u dezelfde naam gebruikt als een voorgedefinieërde functie zal die voorgedefinieërde functie dus (tijdelijk) niet meer te gebruiken zijn.

Argumenten

Name
De naam van de te maken functie.
Arg (optioneel meerdere keren)
Een verplicht argument voor de nieuwe functie.
OptArg (optioneel meerdere keren)
Een optioneel argument voor de nieuwe functie.
OptEmptyArg (optioneel meerdere keren)
Een optioneel argument voor de nieuwe functie die een lege waarde zal hebben als hij niet is opgegeven.
MultiArg (optioneel meerdere keren)
Een verplicht argument voor de nieuwe functie welke de aanroeper meerdere keren kan opgeven.
OptMultiArg (optioneel meerdere keren)
Een optioneel argument voor de nieuwe functie welke de aanroeper meerdere keren kan opgeven.
Content
De inhoud om te verwerken door de functie.  Kan natuurlijk ook letterlijke tekst of een parameterverwijzing bevatten.