Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Search functie

Zoekt een tekstfragment op in de opgegeven tekst en geeft de gevonden positie terug.

Opmerkingen

  • Als het tekstfragment niet voorkomt wordt "0" teruggegeven.
  • Bij een negatieve startpositie wordt de startpositie vanaf het einde van de tekst geteld in plaats van vanaf het begin.
  • Als u geen startpositie opgeeft start TExpressive op positie 1.

Argumenten

In
De tekst om in te zoeken.
For
Het tekstfragment om te zoeken.
Start (optioneel)
De startpositie om vanaf te zoeken.
Reverse (optionele vlag)
Of er in tegenovergestelde richting moet worden gezocht (eind naar begin).
CaseSensitive (optionele vlag)
Of TExpressive hoofd- en kleine letters apart moet behandelen (standaard maakt TExpressive geen onderscheid).