Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Process functie

Verwerkt óf de opgegeven inhoud, óf de inhoud van het opgegeven bestand.

Opmerkingen

  • Als de inhoud van het bestand alleen ingevoegd moet worden en niet verwerkt kunt u de "Input" functie gebruiken.
  • Er treedt een fout op als het opgegeven bestand niet bestaat, tenzij "SkipIfMissing" is opgegeven.
  • U kunt per "Process" functie alleen opgegeven inhoud of een bestand verwerken, niet beide tegelijkertijd.
  • Bij een relatief bestandspad wordt het bestand gezocht relatief t.o.v. het bestand waarin de "Process" functie wordt aangeroepen.  Bij een "Process" functie in een zelfgemaakte functie wordt dus gezocht relatief t.o.v. het bestand waarin de zelfgemaakte functie zelf wordt aangeroepen, niet het bestand waarin de zelfgemaakte functie is gedefiniëerd.
  • Als u inhoud opgeeft om te verwerken, wordt het eerst volledig op de normale manier verwerkt, en wordt het daarna herverwerkt.  Dit betekend dat u op deze manier dynamisch TExpressive functies op kunt bouwen.  Het script <#<#<#Use Param:"FunctieNaam"#>#>#> wordt verwerkt tot bv. <#MijnFunctieNaam#>, wat dan als een normaal TExpressive script wordt herverwerkt.

Argumenten

File (optioneel)
Het bestandspad van het te verwerken bestand.
Content (optioneel)
De inhoud om te herverwerken.
SkipIfMissing (optionele vlag)
Sla het bestand over als het niet bestaat.
FileEncoding (optioneel)
Welke encodering gebruikt wordt bij het lezen van het bestand.  De standaardoptie is om de encodering automatisch te bepalen.  Ondersteunde opties:
  • "Auto" (bepaal de bestandsencodering automatisch)
  • "UTF8" (UTF 8)
  • "UTF16" (UTF 16)
  • "UTF16BE" (UTF 16 Big Endian)