Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

SortSubParams functie

Sorteert de subparameters van de opgegeven parameter op de opgegeven manier.

Opmerkingen

  • Als de parameter nog niet bestaat wordt er een fout gegeven.
  • De namen van de subparameters worden niet gewijzigd, alleen hun indexnummer.
  • Sorteren op naam en waarde is niet hoofdletter-gevoelig.

Argumenten

Param
De naam van de parameter waarvan de subparameter(s) worden gesorteerd.
OrderBy (optioneel)
De volgorde waarin de subparameters worden gesorteerd.  De standaard volgorde is oplopend op waarde.  Ondersteunde opties:
  • "NameAsc" (op naam, oplopende volgorde)
  • "ValueAsc" (op waarde, oplopende volgorde)
  • "NameDesc" (op naam, aflopende volgorde)
  • "NumberDesc" (op volgnummer, aflopende volgorde)
  • "ValueDesc" (op waarde, aflopende volgorde)
Recurse (optionele vlag)
Of eventuele subparameters van de directe subparameters ook gesorteerd moeten worden, etc. .