Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Output functie

Schrijft de inhoud weg naar andere bestemmingen.

Opmerkingen

  • U kunt zoveel verschillende bestemmingen opgeven als u wilt.
  • Als u geen bestemming opgeeft zal de inhoud verdwijnen (en dan zal de "Output" functie zich hetzelfde gedragen als een "NoOutput" functie).

Argumenten

FunctionResult (optionele vlag)
Schrijft de inhoud weg als het functieresultaat.
Screen (optionele vlag)
Schrijft de inhoud weg naar een vester op het scherm.
File (optioneel meerdere keren)
Schrijft de inhoud weg naar het opgegeven bestand.
Content
De inhoud om weg te schrijven.
FileEncoding (optioneel)
Welke encodering gebruikt wordt bij het schrijven van het bestand.  De standaardoptie is om dezelfde encodering te gebruiken als het invoerbestand.  Ondersteunde opties:
  • "Auto" (dezelfde encodering als het invoerbestand)
  • "UTF8" (UTF 8)
  • "UTF16" (UTF 16)
  • "UTF16BE" (UTF 16 Big Endian)