Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Join functie

Neemt de waarde van alle subparameters van de opgegeven parameter en voegt ze samen door het opgegeven tekstfragment ertussen te plaatsen.

Opmerkingen

  • Eventuele subparameters van de subparameters worden niet meegenomen.
  • Sorteren op naam en waarde is niet hoofdletter-gevoelig.

Argumenten

Param
De naam van de parameter waarvan de subparameters worden samengevoegd.
With
Het tekstfragment om te gebruiken om de waarden in het resultaat mee te scheiden.
OrderBy (optioneel)
De volgorde waarin de subparameters worden samengevoegd.  De standaard volgorde is oplopend op volgnummer.  Ondersteunde opties:
  • "NameAsc" (op naam, oplopende volgorde)
  • "NumberAsc" (op volgnummer, oplopende volgorde)
  • "ValueAsc" (op waarde, oplopende volgorde)
  • "NameDesc" (op naam, aflopende volgorde)
  • "NumberDesc" (op volgnummer, aflopende volgorde)
  • "ValueDesc" (op waarde, aflopende volgorde)