Skip navigation links
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!
Menu
TExpressive
Automatiseer uw tekstdocumenten expressief en gemakkelijk met TExpressive!

Input functie

Voegt de inhoud van het opgegeven bestand in.

Opmerkingen

  • Als de inhoud van het in te voegen bestand ook verwerkt moet worden kunt u de "Process" functie gebruiken.
  • Er treedt een fout op als het opgegeven bestand niet bestaat, tenzij "SkipIfMissing" is opgegeven.
  • Bij een relatief bestandspad wordt het bestand gezocht relatief t.o.v. het bestand waarin de "Input" functie wordt aangeroepen.  Bij een "Input" functie in een zelfgemaakte functie wordt dus gezocht relatief t.o.v. het bestand waarin de zelfgemaakte functie zelf wordt aangeroepen, niet het bestand waarin de zelfgemaakte functie is gedefiniëerd.

Argumenten

File
Het bestandspad van het in te voegen bestand.
SkipIfMissing (optionele vlag)
Sla het bestand over als het niet bestaat.
FileEncoding (optioneel)
Welke encodering gebruikt wordt bij het lezen van het bestand.  De standaardoptie is om de encodering automatisch te bepalen.  Ondersteunde opties:
  • "Auto" (bepaal de bestandsencodering automatisch)
  • "UTF8" (UTF 8)
  • "UTF16" (UTF 16)
  • "UTF16BE" (UTF 16 Big Endian)